Fakta: Flyktingströmmen

Den senaste veckan (10–16 november) anlände 10 292 asylsökande, varav 2 859 ensamkommande barn och unga, till Sverige

De flesta flyktingarna kom från Afghanistan (4 541 personer), Syrien (2 470) och Irak (1 450).

Största mottagarorter var Malmö (3 293 personer), Göteborg 1 922), Stockholm (1 515) och Märsta (1 170).

Källa: Migrationsverket

Fakta: Snabbt regeringsbeslut

Regeringen fattade beslutet om att skärpa legitimationskraven på färjor vars resor överstiger 20 nautiska mil (cirka 37 kilometer) vid ett extra sammanträde på tisdagsmorgonen. Ändringen innebär ett krav på rederier att kolla identiteten på resenärerna, som måste kunna visa upp en godkänd fotolegitimation. Reglerna träder i kraft på lördag den 21 november.

Källa: Regeringen

Regeringen har bestämt att alla som reser med färja till Sverige nu måste kunna identifiera sig. Reglerna gäller från lördagen den 21 november. Tidigare har det räckt med namn och ålder, men från och med lördag krävs fotolegitimation.

– Om det råder osäkerhet om färjepassagerare har den identitet som de uppgett så ska rederiet genomföra identitetskontroll, säger Anna Johansson, infrastrukturminister (S).

Bakgrunden är det kaos och den oreda som stundtals rått på färjorna då många flyktingar kommit, berättar hon. Det har fått regeringen att agera.

Kaos och oreda

– Vi har fått signaler från rederierna att det varit väldigt rörigt. Detta är ett sätt att komma till rätta med det, säger hon.

Huvudskälet till regeländringen är säkerhet, förklarar hon.

– Det handlar om sjösäkerhet. Om man inte vet vilka eller hur många som finns på ett fartyg så försvåras räddningsarbetet om det inträffar en olycka säger hon.

Legitimationskravet är inte ett sätt att begränsa flyktingströmmarna till Sverige, hävdar hon.

– Nej, det är ett sätt att skapa ordning och reda. Men det hänger ihop med flyktingströmmarna, eftersom det kaotiska läget på färjorna berott på det, säger Anna Johansson.

I och med id-kravet så är det bara Öresundsbron som återstår för den som vill ta sig till Sverige utan pass eller id-handlingar. Det är den vägen de flesta kommer nu, med tåg via Danmark.

– Man behöver inte ha pass för att söka asyl, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Gränskontrollerna stoppar inte strömmen

Flyktingströmmen till Sverige har inte mattats av trots de tillfälliga gränskontrollerna. De senaste sju dygnen har 10 300 asylsökande anlänt. Gränskontrollernas syfte är inte heller att stoppa flyktingar, utan att identifiera dem och förhindra att personer olagligen uppehåller sig i landet. Men flyktingströmmarna via Trelleborg har redan minskat, och även de ensamkommande barnen som kommer till Trelleborg.

På torsdag avgör regeringen om de tillfälliga gränskontrollerna ska förlängas. Statsminister Stefan Löfven utesluter inte det, och regeringen överväger ytterligare åtgärder.

– Det är uppenbart att vi har 10 000 per vecka och att det är en ohållbar situation, säger Löfven.