Fakta: Stödpaketet till Frankrike

Mellan 50 och 100 flygtimmar för tunga militära transporter.

Ett Herkulesplan i FN:s Maliinsats våren 2017.

Utlåning av försvarsmateriel.

Två stabsofficerare till FN:s Maliinsats, alternativt fredsobservatörer i Mellanöstern.

Mer personal för utbildning av inhemska Malisoldater ska undersökas.

Källa: Regeringen

– Jag slås av den likhet som finns mellan våra två länder militärt, sade Le Drian efter samtal med Hultqvist på Berga örlogsbas söder om Stockholm.

Han var i Sverige för första gången sedan regeringsskiftet 2014 i vad som betecknas som en artighetsvisit. Le Drian menar att både Sverige och Frankrike militärt sett betonar självständighet och internationella insatser, och betonade de militärtekniska samarbetsprojekten mellan länderna.

Han passade också på att tacka för det stödpaket på 40 miljoner kronor – med bland annat tungt transportflyg – som svenska regeringen godkände för att avlasta Frankrike i kampen mot Islamiska staten (IS) efter terrordåden i Paris i november. Inför det beslutet hade Frankrike uttryckt önskemål om svenskt spaningsflyg – något regeringen sade nej till.

"Bestämmer självt"

Men på TT:s fråga om det finns något mer Frankrike önskar från svensk sida svarade Le Drian diplomatiskt:

– Varje land i EU bestämmer självt vad det kan bidra med.

Han pekade också på att transportflyg i ett land som Mali, där Sverige och Frankrike samarbetar militärt, är avgörande och kallade det svenska stödet för "mycket tillfredsställande".

Det "ryska hotet"

Hultqvist returnerade artigheterna med att säga att Frankrike är en mycket viktig aktör inom EU, Nato och FN och en mycket viktig svensk partner.

När franska journalister frågade Le Drian vad denne mer exakt menade var hotat när han sade att Frankrike och Sverige har liknande syn på det "ryska hotet" gick Hultqvist in och ville svara. Han pekade på ökad rysk övningsverksamhet och underrättelseinhämtning, mer provokativt militärt uppträdande i Östersjöområdet samt även den ryska annekteringen av den ukrainska Krimhalvön.

– Det är utifrån det som vi och andra EU-länder agerar, säger Hultqvist.