Fakta: Lever inte upp till skollagen

Skolinspektionen har granskat 30 idrottsutbildningar med elevhem för att se om de lever upp till skollagens krav om en skolmiljö fri från kränkande behandling av elever.

Av de granskade skolorna lever 13 inte upp till skollagens krav om åtgärder för kränkande behandling.

Skolorna som fått kritik är Lindeskolan i Lindesberg, Marks gymnasieskola, Vretagymnasiet i Linköping, Malung-Sälens gymnasieskola, Filbornaskolan i Helsingborg, Nordenbergsskolan Olofström, Välkommaskolan i Gällivare, Rudbecksskolan i Sollentuna, Timrå gymnasium, Polhemskolan i Lund, Hagagymnasiet i Borlänge, Procivitas privata gymnasium i Växjö och Dragonsskolans Elitidrottsgymnasium i Umeå.

En femtedel av eleverna som svarat i Skolinspektionens enkät uppger att de har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev eller en vuxen.

Källa: Skolinspektionen

Det visar en ny undersökning från Skolinspektionen. Var tredje idrottsgymnasium gör inte tillräckligt mot kränkande behandling av elever och lever inte upp till skollagen, enligt undersökningen.

– Idrottsskolorna har visat sig vara ett riskområde i och med att eleverna inte bor hemma, utan vid skolan. I dessa skolor präglas stämningen också i högre grad av konkurrens och tävlingsmoment. Sådana saker som verkar vara okej i idrottens värld har följt med också i skolan, säger Gunnar Olausson, enhetschef vid Skolinspektionen, till TT.

Måste följa regler

Att det är just idrottsvärlden som eleverna ska rustas inför är inte en godtagbar ursäkt för kränkningar, anser Gunnar Olausson.

– Idrottsvärlden kan vi inte säga så mycket om, men en skola måste leva efter de regler som gäller för skolan, säger han.

Flera av de slumpmässigt utvalda idrottsgymnasier som Skolinspektionen har undersökt undkommer kritik och majoritet av eleverna som har svarat i enkäterna upplever skolmiljön som trygg.

Otydlig lärarroll

Ett skäl till den högra risken för kränkning på de skolor som fått kritik är enligt rapporten att specialidrottslärare på skolorna kan ha en otydlig lärarroll i och med att de ofta också är tränare utanför skoltid.

På flera skolor i granskningen betraktar eleverna själva inte en hård jargong på skolan som ett problem.

– Då behöver vi ändå en diskussion om kränkningar ska vara rimligt, säger Gunnar Olausson.

Skolinspektionen kräver nu att skolorna som fått anmärkning snarast börjar bedriva ett målinriktat arbete mot kränkningar.