Indiens regering planerar att förbjuda surrogattjänster för utlänningar som vill ha barn. Ett förbud väntas slå hårt mot den blomstrande surrogatindustrin i landet. Indien är ett av de länder där det är vanligt att utländska par och singlar använder sig av surrogatmammor, men nu vill regeringen att det bara ska vara tillgängligt för indier.

"Regeringen stöder inte kommersiellt surrogatmödraskap. Inga utlänningar kan använda surrogatmödraskapstjänster i Indien" skriver regeringen i ett uttalande till Högsta domstolen.

Det pågår en häftig debatt i Indien om huruvida den oreglerade verksamheten utnyttjar fattiga kvinnor, vilket gjort att Högsta domstolen nu tittar närmare på saken. Tidigare i oktober beordrade domstolen regeringen att redogöra för åtgärder som skulle reglera branschen.