Indiske premiärministern Narendra Modi vill se ett närmare samarbete om säkerhetsfrågor mellan Indien och USA.

– Kampen mot terrorism måste föras på flera nivåer. Med bara de traditionella verktygen – militär, underrättelseverksamhet och diplomati – kan vi inte vinna denna strid, sade Modi när han på onsdagen höll tal inför USA:s kongress i Washington.

Premiärministern nämnde inte specifikt Indiens grannar Pakistan eller Kina, men han sade att ett närmare säkerhetssamarbete mellan Indien och USA skulle isolera den som gömmer eller stödjer terrorister.