Fakta: Stor studie

I avhandlingen inkluderas fyra olika studier på 309 barn med cp, födda i Västra Götaland på 1980- och 1990-talet, samt en kontrollgrupp med 618 friska barn.

Att infektioner ökar risken för cp både när barnet ligger i mammans mage samt strax efter förlossningen redovisades i en delstudie publicerad 2013.

Källa: Sahlgrenska akademin

En infektion hos den gravida modern eller hos det nyfödda barnet ökar risken för att barnet utvecklar cerebral pares, cp, enligt en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Det gäller dock inte alla infektioner.

– Nej, och de vi har tittat på specifikt är urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation hos modern, och sedan när barnet får en infektion väldigt tidigt i livet, säger doktoranden Kristina Ahlin, som skrivit avhandlingen.

Tidigare trodde man att olika typer av komplikationer under förlossningen som lett till syrebrist hos barnet var den viktigaste orsaken till cerebral pares, men studier har visat att det endast kan förklara en mindre del av fallen.

Men även om risken för cp ökar med infektioner så är den totalt sett låg.

– Det är otroligt många orsaker till cp, så infektioner förklarar bara en ytterst liten del. Och de allra flesta som får infektioner får ju inte barn med cp.