Fakta: Dagligvaruhandeln kvartal 3

Försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln ökade med 2,5 miljarder kronor, 3,2 procent, räknat i löpande priser mellan tredje kvartalet i år och tredje kvartalet 2014. Räknat i fast priser var ökningen 0,3 procent.

För helåret 2015 spås försäljningen öka med 3 procent i löpande priser och 1 procent i fasta priser.

I de andra nordiska länderna ökade dagligvaruhandelns försäljning med i snitt 1,8 procent.

Sysselsättningen i branschen ökade med 1 procent. I åldersgruppen 15-24 år minskade sysselsättningen med 3 procent.

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

Tredje kvartalet i år sålde dagligvaruhandeln för 2,5 miljarder kronor, 3,2 procent, mer än motsvarande kvartal förra året räknat i löpande priser.

Importerade livsmedel har ökat mest i pris till följd av att kronan – precis som avsett – tappat i värde i spåren av Riksbankens lågräntepolitik.

– Livsmedel är generellt sett väldigt beroende av kronkursen, säger Karin Brynell, vd för branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Ungefär hälften av dagligvaruhandeln består av import. Frukt och grönsaker har till exempel haft prisuppgångar på 10 respektive 7,7 procent.

Karin Brynell spår att priserna på mat stiger även det kommande året.

– Riksbanken fortsätter att försöka importera inflation. Det gör att kronan inte verkar stärkas och att importvarorna fortsätter bli dyrare, säger hon.

Räknat i fasta priser har branschens försäljning ökat 0,3 procent det senaste året. Utbudet av dyrare livsmedel som till exempel eko-produkter och exotisk frukt ökar långsiktigt. Men enligt Karin Brynell är priset fortfarande viktigt.

– Premiumtrenden är i rätt hög grad ett storstadsfenomen. De allra flesta konsumenter är oerhört prismedvetna.