Kammarrätten säger nej till det kommunala fastighetsbolag som ansökt om att få utöka kameraövervakningen på Vårväderstorget på Hisingen i Göteborg. Det var på en restaurang vid det torget som två människor dödades och åtta skadades vid en skottlossning i mars i fjol.

Enligt Kammarrätten måste det göras en avvägning mellan övervakning och integritetsintressen. Rätten har också vägt in att ett kommunalt bolag har ansökt om tillstånd för kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. "Eftersom ett sådant bolags möjligheter ett genomföra brottsförebyggande åtgärder är små får nyttan av kameraövervakningen anses begränsad", skriver rätten i sitt avslag.