Fakta: Frågor från provet

Här är några exempel på frågor och svarsalternativ från högskoleprovet

1. Vad betyder eloge?

A. Beröm

B. Prydnad

C. Gratulation

D. Hedersplats

E. Medalj

2. Vad betyder eftermäle?

A. Efterlysning

B. Dålig kompromiss

C. Klagomål

D. Eftervärldens omdöme

E. Korrigering

3. Vad betyder ellips?

A. Elektrisk laddning

B. Sjukdomstillstånd

C. Matematiskt bevis

D. Planetformation

E. Geometrisk figur

4. Vad betyder patina?

A. Åldrad yta

B. Sirlig inristning

C. Kort musikstycke

D. Handsydda detaljer

E. Tunn pappskiva

Rätt svar: 1 (A), 2 (D), 3 (E) och 4 (A).

Källa: Universitets- och högskolerådet

Vad betyder hippologi? Eller alludera på? De frågorna och en mängd andra var det många som funderade på under lördagen. Närmare 88 000 hade anmält sig till högskoleprovet.

– Det brukar vara ett bortfall på tio procent så gissningsvis var det 80 000 som skrev, säger Åke Lernefalk, pressansvarig vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

Exakt hur många som skrev presenteras först den 9 maj.

Vid de senaste proven har flera uppmärksammade fall av fusk inträffat. I höstas misstänktes det att det fanns de som fuskat genom att smygfilma provet och sedan fått svaren upplästa via hörsnäckor. Efter en utredning ledde det till att sammanlagt 51 personer fick sina provresultat underkända.

Inför lördagens prov hade provvakterna fått instruktioner om att vara extra vaksamma. Sent på eftermiddagen hade inte UHR larmats om att något omfattande fusk avslöjats.

– Jag kan inte utesluta att det har förekommit fusk. Men det har inte alls varit som i höstas, säger Åke Lernefalk.

Lördagens prov arrangerades av 21 universitet och högskolor på 120 orter.

Hippologi är för övrigt läran om hästar. Och alludera på betyder anspela på.