Det är sällan tester av kött, fisk och andra svenska livsmedel från djurvärlden har rester av läkemedel, tungmetaller eller andra föroreningar, visar Livsmedelsverkets prover från 2015. Endast ett av närmare 5 000 tagna tester hade spår av antibiotika.

– Det är mycket glädjande att resultaten från tidigare år håller i sig, säger Ingrid Nordlander, statsinspektör vid Livsmedelsverket, till TT.

Fortfarande hittas höga halter bly i enstaka prover av viltkött, trots försök att få jägare att stycka på ett sätt så att blyet från ammunitionen inte följer med köttet.