Finlands president Sauli Niinistö säger i en intervju för tidningen Ilta-Sanomat att Finland inte har någon "oskiljaktig ödesgemenskap" med Sverige när det gäller beslutsfattande. Frågan blev aktuell när en utredning om eventuellt Natomedlemskap överlämnades till den finländska regeringen i går.

Utredarna framhåller att det lönar sig för Finland och Sverige att välja samma grunder för försvaret och säkerheten. Om bara det ena landet går med i Nato lider det andra, resonerar de.

– Det råder stor enighet kring att Finland och Sverige utvecklar sitt försvarssamarbete. Jag tror att det har lett några till att tänka att det ingår i försvarssamarbetet att överväga Natomedlemskap. Men det är helt olika saker. Bägge fattar sina egna beslut, säger Niinistö.

Sveriges internationella samarbeten ska också utredas, men det omfattar inte den militära alliansfriheten.