– Vi har bedömt att det inte är någon stor sannolikhet att den kommer att detonera, säger Johannes Hellqvist vakthavande informatör vid Försvarsmakten.

Det var i går eftermiddags som undervattensfarkosten hittades vid den ryska naturgasledningen Nord Stream utanför Öland i sydöstra Östersjön vid en rutinkontroll. Sjöfartsverket har utfärdat ett så kallat säkerhetsavstånd på tre nautiska mil från platsen där farkosten hittats. Trots detta ser Försvarsmakten faran som liten även om sprängladdningen skulle detonera.

– Om den skulle smälla av är det ingen fara för gasledningen eller sjötrafiken, med tanke på hur den ligger. Det är en säkerhetsåtgärd som Sjöfartsverket har tagit. En sprängladdning är alltid en sprängladdning och ska behandlas med försiktighet, säger Johannes Hellqvist

Försvarsmaktens bedömning är att det är en engångsfarkost som används för att röja minor och att den är apterad med en liten sprängladdning. Den ligger i ett område i Östersjön där det finns sjöminor från andra världskriget, vilket kan vara en förklaring till att den ligger där.

Undervattensfarkosten är troligtvis inte svensk och ligger utanför svenskt territorialvatten.

– Därmed finns inget formellt ansvar för Sverige att ta hand om den. Det vi kommer att göra är att fortsätta att bereda frågan och se vilken typ av stöd vi eventuellt kan lämna, säger Johannes Hellqvist.