Fakta: Ledighet enligt lagen

I Skolagen står det att en elev får "beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas".

Det är rektor som tar beslut om huruvida ledigheten ska beviljas, men kan uppdra åt någon annan att ta beslut om ledigheten understiger tio dagar.

Källa: Skollagen kapitel 7 paragraf 18

– En del kanske inte riktigt tänker utan bokar en resa först och gör ledighetsansökan sen, säger Uppsalas grundskolechef Lars Romanus till TT.

Sportlovet är antingen avverkat, pågår eller är på ingång. Nu passar många på att boka in aktiviteter och resor – men en del åker även iväg utanför ordinarie lovtid, trots att barnens ledighetsansökan fått avslag.

Fler chansar

– Det har ökat de senaste åren. Jag tror kanske att man som förälder ibland har andra prioriteringar än skolan, men barn behöver den undervisning som skolan ger, säger Lars Romanus.

Linda Eriksson, ordförande i Föräldraalliansen Sverige, en intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar, förstår den som vill resa med barnen utanför skolloven.

– Det kostar ju en förmögenhet för en familj att resa till fjällen under sportlovet.

Hon avråder samtidigt bestämt ifrån att åka iväg när rektorn säger nej.

– Jag tror inte att man ska ta lagen i egna händer, däremot tror jag att skolans tolkningar vad gäller ledighet kan vara lite mer flexibel.

Rektor avgör

Att vara ledig är dock ingen rättighet, påpekar Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström.

– Man kan inte kräva att få vara ledig, utan rektor får bedöma det utifrån varje elevs situation.

Det finns inte exakt angivet när rektor ska bevilja eller avslå en ledighet, säger han. Både längd och skäl för önskad ledighet ska beaktas.

– Handlar det om familjehögtid eller solsemester? Vad har eleven för studiesituation och hur ser möjligheterna ut för att kompensera för förlorad undervisning?

Raka besked

Diskussionen om ledighet dyker sällan upp i Helsingborg nuförtiden, menar Anna Meurling Alriksson, en av kommunens skolverksamhetschefer. Barnen bör vara i skolan såvida de inte har lov eller särskilda skäl, säger hon:

– Rektorer ute på skolorna har tydligt talat om vad som gäller.

TT: Så två veckor i Thailand utanför lovet är inte att tänka på?

– Det tycker vi inte att man ska göra.