Fakta: Tobaksdirektivet

EU-kommissionen lade fram sitt förslag till nytt tobaksdirektiv i december 2012. Medlemsstaterna enades om sin åsikt i juni 2013 och EU-parlamentet i oktober. Direktivet ska träda i kraft senast den 20 maj 2016.

I direktivet fastslås bland annat att cigarettpaket ska ha 65-procentiga varningstexter och bilder, att mentolcigaretter förbjuds från 2020 och att export- och försäljningsförbud fortsatt ska råda för snus utanför Sverige. Smak och innehåll i snuset får dock Sverige fortsätta att bestämma över.

I början av april klubbades lagen i riksdagen. Folkhälsomyndigheten, som har tillsynsansvar, redogjorde i tisdags för hur lagen ska tillämpas.

Den nya tobakslagen kräver att snusdosor förses med ny information. I april kom beskedet att omställningen skulle ske snabbt. På cirka tre veckor skulle snustillverkarna ha ändrat sina förpackningar. Ett direktiv från Folkhälsomyndigheten som fick både snusare och tobakstillverkare att darra på läppen. Att ställa om produktionen på så kort tid ansågs orimligt av branschen som varnade för snusbrist.

– Det är väldigt saktfärdigt och oerhört mycket bristfällig information från både regeringen och Folkhälsomyndigheten. Man hade vetat att det skulle komma någon typ av ändring men inte hur den skulle se ut och därmed har vi inte fått möjlighet att anpassa oss, sade Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska snustillverkarföreningen, till TT då beskedet kom.

Förlängd omställningstid

Men nu har myndigheten backat och förlänger omställningstiden.

– Vi har i dag beslutat att förlänga den till den 31 augusti vilket jag förstått även industrin tycker är rimligt, säger Johan Carlsson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Enligt honom har Folkhälsomyndigheten lyssnat till branschens önskemål om förlängd övergångstid eftersom snuset i större utsträckning än andra tobaksvaror är en färskvara. Det första beskedet kom till under tidspress då det nya tobaksdirektivet ska gälla från den 20 maj.

– Vi har haft väldigt kort tid på oss, tobaksförordningen kom ju den 14 april, säger Carlsson.

Nöjda tillverkare

Från snustillverkarnas sida säger man sig vara nöjda med beskedet.

– Våra medlemmar är lättade över att det går att göra en omställning nu, säger Patrik Strömer, Generalsekreterare vid Svenska Snustillverkarföreningen.

Enligt honom är risken för snusbrist nu borta.

– Det kommer att finnas snus i butikerna. Möjligen kommer det att vara trångt på enstaka märken men nu finns tid att producera lite grann.