Det låg inget brott bakom den olycka då en yngling omkom i samband med att en skogsmaskin gick genom isen utanför Idre. Det anser Svea hovrätt som i sin dom skriver att det inte med säkerhet går att "dra slutsatsen att olyckan inte skulle ha skett om skotaren hade körts av en mer erfaren person".

Olyckan inträffade i början av 2012. Företrädaren för företaget åtalades för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och genom framkallande av fara för annan. Åklagaren ansåg att mannen bland annat inte hade vidtagit åtgärder för att installera gps och att det inte fanns någon karta i skogsmaskinen. Dessutom menade åklagaren att mannen skulle ha sett till att en mer erfaren person arbetade med maskinen. Åklagaren ville att företaget skulle få en företagsbot på två miljoner kronor.

Hovrätten fastställer alltså tingsrättens friande dom.