Mötet är det första i sitt slag på nästan 20 år och sammankallades i förtid efter krav från Mexiko, Colombia och Guatemala, som är svårt drabbade av narkotikahandeln och kriget mot den.

– Vi måste gå bortom förbud mot effektivt förebyggande arbete, sade Mexikos president Enrique Peña Nieto i FN:s generalförsamling, enligt The Guardian.

Mexiko och Kanada överväger att legalisera innehav av cannabis. Andra har redan gjort det.

En drogliberal opinion avfärdar visionen om ett knarkfritt samhälle som naiv. En företrädare är FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, som vill ha reglerad, laglig försäljning och fokus på vård – inte kriminalisering – av missbrukare.

Sverige anser sig bra på att förebygga missbruk och företräder förbudslinjen. Men eftersom dödstalen här är relativt höga har regeringen börjat sälla sig till andra länder i frågor om exempelvis sprutbytesprogram.

Den resolution som antogs av mötet Ungass i går ruckar inte på internationella förbudsprinciper. Motsättningarna är starka. När Indonesiens delegat försvarade sitt lands dödsstraff för narkotikabrott haglade buropen.