Fakta: Svår att särskilja

Den amerikanska hummern kan gå betydligt djupare än europeiska. Prickarna på huvudet är inte helt vita som på den europeiska och stjärtloben är inte lika svart som resten av stjärten. Men det förekommer färgvariationer hos både amerikansk och europeisk hummer, därför kan det i bland vara nödvändigt med genetisk analys för att säkert artidentifiera den. Den första amerikanska hummern i svenska vatten upptäcktes 2008.

Källa: SLU

Förslaget har misslyckats att få stöd i en EU-kommitté som tittat närmare på fallet, enligt Reuters. Men, säger tjänstemannen, EU ska nu undersöka andra åtgärder, "mindre snedvridande för handeln", för att svara på Sveriges begäran.

Sverige vill stoppa importen av levande amerikansk hummer eftersom den anses vara en invasiv art som kan hybridiseras och på sikt slå ut den europeiska hummern. Den kan också sprida sjukdomar och parasiter, enligt svenska myndigheter. Norge har redan infört importstopp av hummern.

Amerikansk hummer hittas i ökad utsträckning utanför Europas kust. Sedan 2008 har 32 amerikanska humrar hittats i svenska vatten. De flesta har enligt Havs- och Vattenmyndigheten troligen rymt eller släppts ut från olagliga sumpar.

Ett importstopp skulle vara kostsamt för amerikanska och kanadensiska fiskare.

Exporten av levande hummer från USA och Kanada till EU omsatte 200 miljoner dollar förra året, motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor.