M/S Sigrid, ett fartyg som specialdesignats för frakt av radioaktivt material, gick på fredagsmorgonen på grund utanför Barsebäck i Skåne. Fartyget hade inget radioaktivt avfall ombord och läckte varken olja eller drivmedel, skriver Svensk Kärnbränslehantering i ett pressmeddelande.

Fartyget var på väg in mot det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck med tomma avfallsbehållare. Lots fanns ombord och det är enligt Sjöfartsverket oklart varför det trots detta gick på grund.

M/S Sigrid bogserades ut på djupare vatten och låg på eftermiddagen för ankar nordost om farleden. Enligt dykarundersökningar på platsen finns det inga skador på det dubbla skrovet, och fartyget kommer att tas in till Barsebäck senare under fredagen.

Uppdraget vid kärnkraftverket handlar om att transportera rivningsavfall.