Trots att landstingen under senare år försökt att minska kostnaderna för den inhyrda personalen, går utvecklingen i rakt motsatt riktning.

Mest pengar på inhyrd sjukvårdspersonal lägger landstinget i Västra Götaland. Sedan 2010 har regionens kostnad för inhyrd personal varit nästan dubbelt så stor som Stockholms läns lanstings.

Räknat i kostnader per invånare lägger Gävleborgs landsting mest resurser på att hyra in personal.

– Det är mycket pengar, men man får ju se till alternativet att vi inte hade personal på plats över huvud taget. Då skulle tillgängligheten vara lägre och man skulle inte få den vården man har rätt till och har behov av. Så just nu är det en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en bra hälso- och sjukvård, säger Svante Lönnbark, regiondirektör i Gävleborg till SVT.

Totalt har landstingen köpt in stafettpersonal för 16 miljarder kronor under de senaste sex åren. Det innebär en ungefärlig merkostnad på fyra till åtta miljarder kronor, än om personalen varit anställd.

– Det är en ond spiral. Det blir en bristande kontinuitet och tyngre för de som är kvar. Så det är en olycklig utveckling. Vården skulle kunna hyra in personal under längre tid och få kontinuitet, men det gör inte det, säger Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor.

Hon menar att landstingen har svårt att hantera en situation där vårdpersonal i dag har många fler arbetsgivare att ta arbete hos och många ser möjligheter att utvecklas och få högre lön någon annanstans.

– Jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha inflytande över sin situation, säger hon och uppmanar arbetsgivare som vill behålla personal att arbeta lokalt för att göra verksamheten bättre att arbeta i.