Fakta: Mjältbrand

Mjältbrand, eller anthrax, är en infektionssjukdom som framför allt förekommer hos däggdjur. Gräsätare är särskilt utsatta, men även människor kan drabbas.

Bakterierna kan orsaka blodförgiftning och symptomen uppstår ofta redan två dygn efter smittotillfället.

Senast en människa insjuknade i mjältbrand i Sverige var 1965.

2001 dog flera människor i USA efter att någon spritt mjältbrandssporer via post.

Källa: Vårdguiden 1177

Jordbruksverket beslöt på tisdagen att utöka vaccinationsområdet runt de drabbade gårdarna där nio djur, åtta kor och en häst, dött i sjukdomen de senaste veckorna. Vad som orsakat utbrottet är fortfarande oklart.

– Vi vet inte vilken ursprungskällan är och vi vet heller inte om vi kommer att kunna lägga hela pusslet. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Smittbärande bromsar som i stora antal angriper kor och hästar skulle kunna vara en del av förklaringen.

– Det finns rapporter från Australien som talar om sådana angrepp. Och det skulle också till viss del kunna förklara de utspridda fallen här, säger Robert ter Horst, insatschef vid den operativa ledningscentral som upprättats i Väderstad.

Enligt Karl Ståhl kan insekter inte ligga bakom samtliga fall. Det finns också andra teorier. En är att de rådande väderförhållandena medfört att sporer från tidigare mjältbrandsutbrott i trakten kan ha kommit upp ur marken.

– Men det viktigaste just nu är budskapet om de hanteringsåtgärder vi vidtar för att minska riskerna att fler djur ska drabbas, säger Karl Ståhl.

Förutom utökad vaccinering av i första hand nötkreatur och får pågår också destruering av döda kadaver och omfattande sanering av de platser djuren hittas på.