Visst är det kul med djuren på Skansen. Men lika kul var det inte när Miljöförvaltningen i Stockholms stad vid en inspektion i april hittade kackerlackor i restaurang Sollidens centralkök.

Så kallade indikatorfällor hade placerats ut i köket efter tidigare problem med skadedjuren och nu hittades flera döda och en levande kackerlacka i fällan, uppger SVT Nyheter.

Miljöförvaltningen kräver nu att arbetsrutinerna på Solliden ändras så att arbetsytor och utrustning skyddas mot kackerlackorna.