Det har länge experimenterats kring odling i rymden, och det har visat sig att det går att få plantor att växa normalt, trots att exempelvis ventilation och strålningshalt skiljer sig från den på jorden.

Men de mer långsiktiga effekterna av rymdmiljön är inte helt klarlagda, anser franska forskare som gått igenom forskningen på området. De listar nu några utmaningar som måste tas i beaktande och redas ut om rymdodling ska vara ett alternativ under längre expeditioner.

Exempelvis verkar tyngdlösheten minska celltillväxten, förändra genuttrycket och hur rötterna växer. Fröer som producerats under resan verkar också påverkas, vilket i sin tur skulle kunna få effekter på växternas näringsinnehåll och smak.

Rent tekniska lösningar behöver också utvecklas, till exempel när det gäller vattning, temperaturkontroll och solljus. Dessutom behöver man av utrymmesskäl välja ut växter som ger mycket mat på liten plantstorlek.

Studien publiceras i Botany Letters.