Fakta: Internationella energirådet (IEA)

IEA bildades 1974, i spåren av oljekrisen.

Organisationen har 29 medlemsländer och är ett fristående organ inom OECD. Bland medlemsländerna finns alla stora EU-länder, USA, Kanada, Australien, och Japan.

IEA har också nära samarbete med andra stora länder som Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Sydafrika.

Det främsta syftet är att minska oljeberoendet och säkra tillgången till pålitlig och ren energi till överkomliga kostnader.

Medlemsländerna måste bland annat lova att ha oljereserver motsvarande 90 dagar av föregående års nettoimport.

Sekretariatet finns i Paris.

Källa: IEA

Energiminister Ibrahim Baylan (S) kan vara på väg att få ett tungt internationellt uppdrag. Regeringen har valt att formellt nominera honom till posten som ordförande för Internationella Energirådet (IEA), erfar Dagens industri.

Enligt tidningens källor är det den avgående Obamaregeringen i USA som lyft fram den svenske energiministern för jobbet.

Om Baylan väljs kommer han att sitta kvar i regeringen och sköta uppdraget vid sidan om. Omröstningen sker i början av december.

Just nu innehas posten av USA:s energiminister Ernest Moniz.

Om Baylan väljs kan det ge Sverige en viktig roll i den globala klimat- och energipolitiken. Ett av hans uppdrag blir att hålla i det ministermöte som hålls av medlemsländernas energiministrar vartannat år.