Fakta: Väljarnas viktigaste fråga

Frågan som ställts är: Vilken samhällsfråga eller politisk fråga är viktigast för dig i dag?

Så här fördelar sig väljarnas svar, med förändringen från juni 2015 inom parentes, angivet i procentenheter.

1. Integration och invandring, 40 procent (+20)

2. Skola och utbildning, 18 procent (-10)

3. Jobb och sysselsättning, 13 procent (-10)

4. Sjukvården, 11 procent (-7)

Mätningen är baserad på 1 226 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare under perioden 14 –25 januari 2016.

Källa: DN/Ipsos

– Det är den största förändringen som vi någonsin sett i våra mätningar, säger Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker på Ipsos, till tidningen.

Skola och utbildning, som toppade vid förra undersökningen i juni i fjol, hamnar nu på en andraplats. 18 procent tycker den är viktigast, vilket är ett ras på 10 procentenheter. Jobben minskar lika mycket och prioriteras nu som trea av väljarna.

Ipsos har även tittat på vilket parti som väljarna tycker har bäst politik inom respektive område. Sverigedemokraterna är då etta med 21 procent när det gäller invandring och integration. Även vid förra mätningen i juni toppade partiet i den frågan.

Vad gäller skolan samt sjukvården tycker 21 procent respektive 28 procent att Socialdemokraterna har bäst politik. Efter att partiet tappat i stöd för sin jobbpolitik är Moderaterna det parti som de tillfrågade väljarna anser är bäst på det området.

– Det är klart att det är bekymmersamt för ett parti som har jobbfrågan som högsta prioritet, säger Laurin Gulled om nedgången för S när det gäller jobb och sysselsättning.