Insatsen i Irak, där svenska soldater fungerar som rådgivare åt kurdiska styrkor, gör inte att hotbilden mot Sverige höjs. Den bedömningen gör Nationellt centrum för terrorhotsbedömning (NCT), meddelar Säpo.

I onsdags stod det klart att regeringen vill förlänga insatsen, som pågått sedan i augusti, till december 2016.

Även om de svenska soldaterna i Irak inte är stridande på det sätt som svenska truppen i Afghanistan varit så kan insatsen "möjligen vara hotdrivande avseende våldsbejakande islamistiska extremisters avsikt att genomföra attentat i Sverige", skriver NCT. Detta då insatsen handlar om att utbilda de kurdiska peshmergasoldaterna för att de bättre ska kunna bekämpa IS.

Men bedömningen är trots detta alltså att hotbilden kan ligga kvar på samma nivå som den gjort sedan 2010, det vill säga "förhöjd".