Den irakkurdiske ledaren Massud Barzani anser att tiden är inne för att hålla en folkomröstning bland kurderna i Irak om områdets framtida status. Uttalandet kommer sannolikt att framkalla spänningar i Bagdad.

Men även om de politiska motsättningarna skulle lösas så står de stora ekonomiska problem som regionen står inför på grund av de låga oljepriserna i vägen för kurdisk självständighet.

– Folkomröstningen skulle inte nödvändigtvis leda till omedelbart utropande av stat, utan snarare (tjäna till) att få reda på det kurdiska folkets önskemål och åsikt om sin framtid, säger Barzani, som sitter kvar på presidentposten trots att hans mandat löpt ut.

Barzani, som gjort liknande uttalanden tidigare, nämnde inget datum för en omröstning.

Framförallt den oljerika provinsen Kirkuk, som till största delen kontrolleras av kurdiska milisstyrkor, skulle bli en spänningspunkt.