Den så kallade P5+1-gruppen, som består av USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Ryssland, Tyskland och EU, kommer att hjälpa Iran att omvandla tungvattenreaktorn i Arak, uppger dokument som den iranska statliga nyhetsbyrån IRNA publicerat.

Frågan om Arakreaktorn har varit en av de svåraste att komma överens om vid förhandlingarna om Irans kärnteknikprogram.

Reaktorn ska konverteras så att det inte går att producera klyvbart plutonium, som kan användas i kärnvapen, där. Iran ska leda projektet, enligt dokumenten, medan Kina deltar i "omgörningen och konstruktionen av den moderniserade reaktorn". USA ska bidra med tekniskt stöd och granskning, Ryssland med konsulthjälp och övriga länder med granskning av ritningarna.

Iran har hävdat att reaktorn är till för att skapa isotoper som kan användas bland annat till cancerbehandlingar.