Från början av nästa år ska medicinskt övervakade injektionsrum enligt planerna ställas till förfogande först i huvudstaden Dublin och sedan i Cork, Galway och Limerick.

– Jag är starkt av den åsikten att vi behöver ett kulturellt skifte i hur vi ser på missbruk av substanser om vi ska bryta denna cykel och göra ett seriöst försök att angripa drog- och alkoholberoende, säger ansvarige ministern Aodhán Ó Ríordáin enligt The Irish Times.

Positiv effekt

Portugal har positiva erfarenheter av legaliserat drogbruk. Enligt New Scientist har antalet årliga dödsfall i överdoser minskat från 80 till 16 under perioden 2001–2012. Antalet hivfall har sjunkit från 1 016 till 56 under samma period.

I USA har fyra delstater – Oregon, Colorado, Alaska och Washington – samt huvudstaden Washington DC legaliserat användning av marijuana. I Ohio har invånarna röstat emot en legalisering.

Sverige har bland den högsta narkotikarelaterade dödligheten i hela EU. 2013 dog 589 svenskar på grund av drogmissbruk, enligt Socialstyrelsen. Året därpå hade antalet ökat till 765. Det motsvarar en ökning med 30 procent.

Trots det pågår ingen livlig debatt om legalisering även om det finns förespråkare. Malmö och Lund var 1986 först i Sverige med att införa sprututbytesprogram. I Stockholm pågår ett sprututbytesprogram på försök till slutet av nästa år.

Vägrar sprututbyte

Göteborg vägrar hårdnackat att införa sprutbytesprogram. Nu vill regeringen tvinga staden att ge drogmissbrukare rena sprutor.

Vid flera tillfällen har Folkhälsomyndigheten konstaterat att det finns ett "överväldigande vetenskapligt stöd" för att sådana program minskar spridningen av bland annat hiv samt hepatit B och C.

I dag kan kommuner säga nej till sprututbyte för att de har vetorätt. Regeringen vill se över lagstiftningen och i stället låta landstingen avgöra om missbrukare ska få tillgång till rena sprutor eller inte.