I en ny video antyder den militanta jihadistgruppen Islamiska staten (IS) att den kan komma att utföra ytterligare attacker i västvärlden. Extremisterna namnger London, Berlin och Rom som möjliga mål.

En medlem av gruppen hänvisar på engelska till dåden i Bryssel och Paris och i videon visas bilder av efterdyningarna av tidigare attacker.