Fakta: Så tycker arabvärldens unga

I Mellanöstern och Nordafrika finns cirka 200 miljoner unga. För rapporten Arab Youth Survey har totalt 3 500 män och kvinnor mellan 18 och 24 år intervjuats i Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Irak, Libanon, Jemen, de palestinska områdena, Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko och Tunisien på uppdrag av pr-byrån Burson-Marsteller.

Utöver stark oro för terrorgruppen IS och den utbredda arbetslösheten oroas många unga över motsättningar mellan shia- och sunnimuslimer. 52 procent tycker att religion spelar en för stor roll i regionen.

En majoritet av de tillfrågade vill att deras ledare gör mer för mänskliga rättigheter och personlig frihet, i synnerhet när det gäller kvinnor.

Entusiasmen som präglade upproren under den arabiska våren har lagt sig. 2012 ansåg 72 procent att upproren gjort arabvärlden bättre, i dag är motsvarande siffra 36 procent.

Källa: Burson-Marsteller

Många av dem lever i konfliktområden, och har sett familjer fly och samhällsinstitutioner stängas. Andra har vuxit upp i oljerika länder och är oroliga över det fallande oljepriset. Men det mest slående i undersökningen Arab Youth Survey, som genomförts för åttonde året i rad och bygger på intervjuer med 3 500 unga i 16 arabländer, är IS närvaro: Den extrema jihadiströrelsen ses som det främsta hotet gentemot regionen för andra året i rad.

Jobbängslan

Men i år framhåller 50 procent av de tillfrågande att IS är arabvärldens främsta utmaning, att jämföra med 37 procent i fjol. 78 procent avvisar IS helt, medan 13 procent säger att de kan tänka sig att stödja gruppen om den minskar sitt våldsanvändande. 77 procent är ängsliga över IS framväxt – men enbart en av sex tror att gruppen kommer att lyckas med målet att etablera en stat.

Fem år efter upproren under den arabiska våren har revolutionslustan lagt sig, en majoritet av de unga anser att stabilitet är viktigare än demokrati. Oro för arbetslöshet löper som en röd tråd genom rapporten, som gjorts på uppdrag av pr-byrån Burson-Marsteller. Färre än hälften av 18–24-åringarna anser att de har goda jobbmöjligheter och en fjärdedel tror att det är just sviktande framtidsutsikter som gör att unga söker sig till IS.

Utnyttjas

Enligt Världsbanken är cirka en fjärdedel av de unga mellan 15 och 24 år i arabvärlden arbetslösa. I en kommentar till rapporten konstaterar Hassan Hassan, Mellanösterexpert vid Tahirinstitutet i Washington DC och Londonbaserade Chatham House, att det utnyttjas av IS.

"Många människor i regionen tar avstånd från Daesh (ett annat namn på IS) med hänvisning till dess extrema taktiker, men faktum är att gruppen utnyttjar problem som redan finns... Daesh är ett symptom på en växande sjuka som måste hanteras", skriver han.