Fakta: Assisterade fartyg olika vintrar

Vintern 2015-2016 assisterade de svenska isbrytarna 483 handelsfartyg.

Den milda säsongen 2014-2015 var det bara 144 fartyg som fick hjälp.

Säsongen 2013-2014 assisterade isbrytarna 423 handelsfartyg.

Vintern 2012-2013 var det 1 680 fartyg som fick hjälp.

Säsongen 2011-2012 assisterades 627 fartyg av isbrytarna.

Den kalla vintern 2010-2011 var det 2 914 fartyg som assisterades.

Källa: Sjöfartsverket

Av de 483 fartygen som fick hjälp i år var 236 fartyg till svenska hamnar och övriga till finländska hamnar där isbrytaren Frej var inhyrd av finska trafikverket.

Årets isbrytning inleddes av Ale den 6 januari och avslutades den 8 maj när Atle förtöjde i Luleå efter en veckas bevakning av de sista isbumlingarna till havs. Nu har även Sjöfartsverkets statistiker räknat fram resultatet.

Kylan som kom i januari var kraftig och inom två veckor var Ale, Atle, Frej och Ymer i arbete. En månad senare var även Oden i tjänst medan Scandica och sex bogserbåtar bröt is på Vänern och Göta Älv.

"På Bottniska Viken präglades vintern av kyla som avbröts av mildluft vilket gjorde att isen rörde sig mycket och skapade problem till ett flertal hamnar samtidigt", skriver enhetschef Ulf Gullne på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Ändå anses vintern ha varit lugn. Senast det var en normal vinter för isbrytarna var säsongen 2012-2013 och den senaste riktigt stränga vintern var 2010-2011 – då 2 914 fartyg fick hjälp av de svenska isbrytarna.