Fakta: Ötzi

Ismannen Ötzi hittades 1991 på 3 212 meters höjd i italienska Sydtyrolen nära gränsen till Österrike.

När han dog var Ötzi cirka 45 år gammal. Han var omkring 160 centimeter lång, hade bruna ögon och sannolikt bar han mörkt skägg.

Han bar kläder i skinn och även delar av hans pilbåge, pilskaft, elddon, näverbehållare, fnöske, läderremmar, tvinnade snören och rep, bärmes och kopparyxa och flintdolk hittades.

Pollenanalyser av tarminnehållet tyder på att han dog i juni eller juli. Sannolikt har han lagt sig ner, somnat och frusit ihjäl i sömnen.

Ötzi är den äldsta människokropp som påträffats och har haft stor betydelse för förståelsen av den yngre stenåldern i Europa.

Källa: Nationalencyklopedin

Ötzi dödades i Alperna för 5 300 år sedan och hittades 1991, infrusen i en glaciär i norra Italien nära gränsen till Österrike. Men i prover från hans magsäck har forskare i en ny internationell studie hittat dna från helicobacter pylori, en bakterie som orsakar magsår.

Bakteriestammen liknar den som är vanlig hos dagens européer förutom att den inte innehåller den "nordafrikanska" dna-komponent som brukar finnas i dem. Istället var Ötzis magsårsbakterier mer genetiskt lika de bakteriestammar som tros ha uppkommit i Indien.

– Om Ötzi är representativ även för andra människor i Syd- och Mellaneuropa vid den tiden innebär avsaknaden av den nordafrikanska komponenten i hans magsårsbakterier att migrationen från Nordafrika till Europa sannolikt startade först efter den så kallade kopparåldern, vilket är en senare tidpunkt än vad man tidigare trott, säger professor Lars Engstrand vid Karolinska institutet, en av forskarna bakom studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science, till unt.