Barn på ungdomshem har isolerats utan att läkarbedömningar har gjorts, trots att lagen kräver att en läkare yttrar sig, visar en granskning av SR Ekot.

I mer än vart tredje fall när barn under 15 år isolerats av Statens institutionsstyrelse står ingenting i dokumentationen om att läkare har kontaktats.

Det finns också exempel på dokumentation där det ser ut som att sjukvården inte har haft några synpunkter, men där inga bedömningar har gjorts.