Bakgrund: Kritik från flera håll

Flera professorer i folkrätt, bland andra Ove Bring, har pekat på att det finns många seriösa rapporter och studier från människorättsorganisationer som pekar i riktning mot att utomrättsliga avrättningar kan ha ägt rum. De framhåller bland annat rapporter från Amnesty International och den israeliska människorättsorganisationen BTselem.

Den senare har kritiserat premiärminister Netanyahu för att i tysthet ge stöd till vad de kallar "gatuavrättningar". Polischefen har offentligt varnat eventuella förövare att de kommer att dödas. Flera organisationer har också kritiserat Israels nya order om att använda skarp ammunition vid oroligheter.

Israel har rätt att försvara sig men det måste ske i överensstämmelse med internationell rätt, framhåller folkrättsprofessorerna i en debattartikel i Aftonbladet i december.

Wallström efterlyste på tisdagen en grundlig och trovärdig undersökning av om utomrättsligt dödande använts av Israel i samband med de senaste månadernas våldsdåd, knivattacker och sammandrabbningar mellan israeler och palestinier.

Hon hänvisar bland annat till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Zeid Ra'ad al-Hussein som i oktober framhöll att den israeliska responsen varit oproportionerlig och att utomrättsligt dödande starkt kunde misstänkas.

– Det är centralt att det görs grundliga och trovärdiga undersökningar kring dessa dödsfall i syfte att bringa klarhet och få till stånd möjligt ansvarsutkrävande, sade utrikesministern i riksdagen.

Hårda ord

Hennes uttalande är ett svar på en fråga ställd av Liberalernas ledare Jan Björklund med anledning av en tidigare debatt i riksdagen då Wallström började prata om utomrättsliga avrättningar utan att nämna Israel.

Många uppfattade att hon syftade på Israel, och det väckte också starka reaktioner från den israeliska regeringen. Wallström hävdade att hon inte talat specifikt om Israel.

Israel reagerar ännu hårdare nu. Enligt det israeliska utrikesdepartementet (UD) är hennes uttalanden "oansvariga och förvirrade" och "stöder terrorism och uppmuntrar våld", rapporterar Jerusalem Post.

Inte pålästa?

Margot Wallströms pressekreterare säger till TT att den skarpa reaktionen kan bero på att kritikerna i Israel inte läst hela hennes uttalande. Svenska UD översatte under tisdagskvällen ministerns debattsvar till engelska och länkade till det från hennes Twitterkonto.

Jan Björklund anser att Wallström förstärker en "ensidigt propalestinsk och antiisraelisk politik" som han menar bryter med den balanserade inställning som präglade både den borgerliga regeringen och Göran Perssons tidigare S-regering.

– Självklart reagerar israelerna på detta, säger Björklund.

"Hatar Israel"

En av reaktionerna kommer från Israels forskningsminister Ofir Akunis. Han föreslår enligt Jerusalem Post en utredning om "hur en kvinna som så utan omsvep hatar Israel valdes och fortfarande har posten som Sveriges utrikesminister".

Det är något som utrikesministern tidigare under dagen tillbakavisade med emfas.

– Jag vänder mig mot varje försök att utmåla Sverige, regeringen eller mig som Israels fiende. Vi är Israels vän och palestiniernas vän och båda staterna har rätt att existera, sade hon i riksdagen.