Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får lägre anslag nästa år och tvingas till personalminskningar.

– Jag är väldigt orolig för 2017. Det här påverkar vår verksamhet negativt, säger generaldirektör Gunilla Hult-Backlund till Svenska Dagbladet.

Sparkraven påverkas också tillsynen av landets kommuners myndighetsutövning, enligt Hult-Backlund. Det finns bland annat risk för att flyktingbarn som placeras i familjehem far illa.

– Effekten blir att områden med målgrupper som är väldigt utsatta, i det här fallet barn och unga, riskerar att inte bli inspekterade, säger Gunilla Hult-Backlund.