Även stadsbyggnadsnämnden säger ja till planerna på Nobel Center, som ska byggas på Blasieholmen i Stockholm, enligt lokaltidningen Stockholm Direkt.

Godkännandet innebär att det anrika tullhus, som står på platsen där centret ska uppföras, rivs. Tidigare har ärendet klubbats igenom i exploateringsnämnden.

Nästa steg i processen är ett beslut i kommunfullmäktige.