Fakta: Regeringens nya filmpolitik

Bakgrund: Den 8 maj 2015 meddelade regeringen att man sade upp det rådande filmavtalet från 2013, för att från och med 2017 ersätta det med en helstatlig filmpolitik.

Den 10 mars 2016 presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke regeringens nya filmpolitik i propositionen "Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik".

Regeringen har arbetat med två huvudinriktningar för filmpolitiken: ökade resurser för den svenska filmbranschen, och ökat inflytande för filmbranschen på svensk film.

Regeringen har framför allt fått kritik för den planerade momshöjningen från 6 till 25 procent (som ingick i budgetpropositionen och alltså redan klubbats igenom) samt att Svenska Filminstitutets handlingsutrymme förstärks.

Den 24 maj 2016 lämnade kulturutskottet över sitt betänkande. I det föreslog man att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag till nya mål för den nationella filmpolitiken. Samtidigt riktade man sju tillkännagivanden till regeringen.

Regeringens hett omdebatterade nya filmpolitik röstades på onsdagseftermiddagen igenom i riksdagen. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) kallar voteringen "en historisk dag för svensk film".

– Det känns viktigt och bra att beslutet nu är taget en gång för alla. Nu har vi en ny svensk filmpolitik som börjar gälla från den 1 januari 2017, säger hon till TT.

"Saknar stöd"

Riksdagen ställde sig samtidigt bakom samtliga av de tillkännagivanden som kulturutskottet tidigare har framfört.

– Jag konstaterar att regeringen saknar stöd i riksdagen för sin filmpolitik, det stod klart redan när kulturutskottet behandlade den och det står klart i dag, säger Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet.

TT: Innebär inte det här att filmbranschen får vänta ännu längre på en fungerande filmpolitik?

– Jag tycker att filmbranschen förtjänar en fungerande filmpolitik och det är inte det regeringen har presenterat. Det vi nu ger regeringen möjlighet till och förväntar oss är en brett genomarbetad filmpolitik som har stor förankring både i branschen och i riksdagen.

"Gör det varsamt"

De sju tillkännagivanden som kulturutskottet anfört handlar bland annat om att genomföra en ny utredning om filmpolitikens framtid, att se över Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform, samt se över hur finansieringen av filmpolitiken ska utformas.

Regeringen kommer nu att behöva ta ställning till hur dessa ska behandlas och återkomma till riksdagen.

Alice Bah Kuhnke säger att regeringen kommer att gå försiktigt tillväga:

– Vi kommer sakta men säkert att avveckla det gamla systemet och gå in i det nya, men vi gör det oerhört varsamt, just för att vi månar om filmens förutsättningar.