Fakta: Jak

Det finns omkring 14 miljoner jakar i världen varav 13,3 lever på kinesiskt territorium. Den kan bli över tre meter lång och väga runt 1 000 kilo. Fick sitt latinska namn Bos grunniens (den grymtande oxen) av Carl von Linné 1766.

Jaken har använts som pack-, rid- och dragdjur. Mjölk, kött, hår, ull och hudar är andra användningsområden. Jakens träck kan också användas till bränsle, gödning och byggnadsmaterial.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt/NE

– Vi vet inte riktigt hur många besättningar som vi har. Några är i djurparker och några hos andra ägare. Men det ska bli spännande att få en siffra, säger Kerstin Helmersson, chef för Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister.

Jaken, som i tusentals år levt på "världens tak" i Tibet och Himalaya, ska enligt nya EU-regler räknas som nötkreatur och hamnar därför i samma sällskap som de "vanliga" svenska kossorna och tjurarna. Den får också ett pass så att den kan röra sig inom EU-området.

– Vi har inte räknat jaken som nötkreatur tidigare. Frågan kom upp när de skulle exporteras. För att det ska kunna ske måste de ha ett pass och för att få ett pass måste de finnas i nötkreatursregistret. Det är bara för oss att följa djurförordningen, säger Kerstin Helmersson.

Andra udda djur i registret är vattenbuffel, amerikansk bison, sebu och watussi. För alla gäller att deras uppehållsort ska anmälas och få ett produktionsplatsnummer. Jak-kalvarna ska från och med 1 april nästa år också märkas med en id-bricka i vartdera örat senast 20 dagar efter födseln.