Fakta: Djungelkött

Djungelkött är beteckningen för kött från vilda djur, främst i de tropiska och subtropiska delarna av världen. Det härrör från det engelska ordet "bushmeat".

Enligt den nya studien hotas 301 landlevande däggdjursarter av utrotning på grund av jakten efter djungelkött. Här ingår också arter som jagas för att deras kroppsdelar tros ha medicinska effekter.

Länderna med flest antal hotade arter i den här kategorin är Madagaskar (46 arter), Indonesien (37), Filippinerna (14), och Brasilien (10).

Källa: Royal Society Open Science

Detta är en betydande andel, drygt 25 procent, av alla hotade däggdjur.

Forskarna bakom studien, som publiceras i Royal Society Open Science, konstaterar att vi människor håller på att konsumera ihjäl en stor del av arterna. De flesta hamnar i stekpannan, några slutar sina dagar i medicinskåpet eller som smycken och troféer.

Samtliga har sin utbredning i utvecklingsländerna. Värst drabbat är Sydostasien där 113 arter är hotade till sin existens av oreglerad – oftast illegal – jakt. Afrika är på andra plats med 91 arter.

"Massiv kollaps"

På listan återfinns 126 arter av primater (apor, människoapor och halvapor), 73 hovdjur, 27 fladdermöss, 26 pungdjur, 21 gnagare och 12 rovdjur.

Här hittar vi välkända djur som gorilla, schimpans och tiger, men också många mindre kända arter som en lång rad markattor, makaker, bladapor, lemurer, gaseller och antiloper.

Forskarna talar om en "massiv kollaps" och varnar för att många av de här djuren är på väg att försvinna helt och hållet över stora områden. I Vietnam, Laos, Kambodja och Burma är många skogar intakta, men inuti dem är det tomt. Djuren är borta, kvar finns bara tomma patronhylsor och snaror.

Miljontals djur

Situationen har förvärrats de senaste decennierna på grund av en massiv folkökning i de berörda länderna.

Värst är läget för de största arterna. Ju större kroppsmassa, desto större är risken för utplåning.

I brasilianska Amazonas beräknar man att 89 000 ton kött från vilda djur årligen säljs på marknaden. Ännu värre är läget i Centralafrika där en halv miljon kilo djungelkött tas ut från skogarna varje år. Detta motsvarar miljontals djur, från råttor till antiloper.

Konsekvenserna kan bli att hela ekosystem förändras i grunden. Dessutom gräver jägarna sin egen grav – när allting är bortskjutet står svälten för dörren. Enda möjliga utvägen är ökat skydd och reglering av jakten.