Det finns stora skillnader i hur landsting och regioner väljer att bestämma ersättningen till sina vårdcentraler. Allt fler väljer nu att införa socioekonomisk viktning, att ersättningen bestäms av andelen patienter som har stora behov, visar en granskning från Dagens Medicin.

Förhoppningen är att den nya fördelningen ska leda till mer jämlik hälsa.

– Vi använder det här som ett verktyg för att fokusera på dem som har störst behov. Min förhoppning är att vi ska kunna skapa ett ersättningssystem som innebär en mer rättvis fördelning av de resurser landstinget har, säger Vivianne Macdisi (S), landstingsråd i Uppsala, till Dagens Medicin.

Halland och Stockholm inför modellen CNI, Care need index, vid årsskiftet. CNI mäter vårdbehov baserat på just socioekonomiska förhållanden, bland annat andelen ensamboende över 65 år, arbetslösa och arbetslösa.