– Mitt nummer kommer att bli ett verktyg som gör det möjligt för polisen att identifiera en person med oöverträffad snabbhet och precision.

Advokaten Seiji Mizunaga berättar om sin oro för Japans nya personnummer för den engelskspråkiga tidningen The Japan Times.

Fakta: Personnummer

Personnummer används av en rad länder i världen. Ibland går systemet under andra namn som nationellt identitetsnummer eller socialförsäkringsnummer.

I många fall har syftet ursprungligen varit att underlätta administrationen för en specifik myndighet, men i många länder har användningsområdet successivt utökats och gjort numret till en i det närmaste oumbärlig del av vardagen.

I Sverige infördes systemet med personnummer 1947. Tillfälliga besökare i Sverige kan i vissa fall tilldelas ett samordningsnummer som ser ut som ett vanligt personnummer, men där siffrorna 60 läggs till datumet.

Myndigheterna har döpt systemet till "Mitt nummer" och ska framöver förse alla medborgare och utlänningar som arbetar i landet med ett nytt ID-kort med personnumret tryckt på baksidan.

Nästa år blir det obligatoriskt att ange numret i myndighetskontakter om skatter, pensioner eller utbetalningar från socialförsäkringssystemet.

"Inga fördelar"

– Vi är emot Mitt nummer av många anledningar. Främst för att det inte ger några uppenbara fördelar för oss medborgare, utan bara för företagen som tar fram och ska administrera systemet, säger Toshio Miyasaki, talesman för organisationen Kyotsu Bango Iranai (Vi behöver inga personnummer).

Omkring 400 personer deltog i en av organisationens demonstrationer i Tokyo ett par dagar innan systemet infördes. Budskapet var att det gör intrång i den personliga integriteten. Organisationen får medhåll av stora delar av befolkningen: I en undersökning gjord av etermediebolaget JNN i juni sade 73 procent av de tillfrågade att de känner obehag inför personnumren.

Ett viktigt syfte med Mitt nummer är att göra det lättare för myndigheter att utbyta information. Där ingår förstås polisen, som hittills har fått förlita sig på föränderliga uppgifter som namn och adress.

Kan identifieras

– Mitt nummer kommer att bli ett verktyg som gör det möjligt för polisen att identifiera en person med oöverträffad snabbhet och precision, säger advokaten Seiji Mizunaga till den engelskspråkiga tidningen The Japan Times.

Planer finns redan på att koppla ihop varje människas nummer med sjukjournaler, bilregister och pass. I september klubbades även en lag som innebär att alla landets bankkonton ska ingå i systemet. Svensk vardag, helt enkelt.

Japans regeringskansli uppskattar att Mitt nummer har potential att öka skatteintäkterna med 240 miljarder yen (knappt 17 miljarder kronor). Man räknar också med att systemet ska göra det lättare att upptäcka företag som inte betalar sociala avgifter.

Risk för läckor

Men även de utökade användningsområdena för numret får hård kritik av motståndarna.

– Vi är emot att numret framöver kopplas samman med allt mer känslig information. Risken för läckor är mycket oroande, säger Toshio Miyasaki.

Tidigare i år lyckades hackare komma över information om 1,25 miljoner japaners pensionsutbetalningar. Kritikerna lyfter också gärna fram att grannlandet Sydkorea, som har infört ett liknande system med ID-nummer, i fjol råkade ut för ett dataintrång där 40 miljoner människors uppgifter misstänks ha stulits.

Bara dagar efter det att systemet sjösattes kom rapporter om telefonsamtal från bedragare som försökte komma över folks nummer, vilket fick landets myndighet för konsumentskydd att gå ut med en varning.

Kritik hörs även mot att Mitt nummer innebär omfattande merarbete för landets företag. Klarar de att leva upp till nya krav på datasäkerhet? Småföretagare kan tvingas uppgradera sina IT-system. Säkerhetsbrister som leder till att information läcker ut kan bestraffas med upp till fyra års fängelse.