Fakta: Jättepandan

Jättepandan (Ailuropoda melanoleuca) tillhör familjen björnar, men separerade från de övriga arterna i familjen redan för 19 miljoner år sedan. Den placeras därför i en egen underfamilj.

Ursprungligen fanns arten över en stor del av Kina och Sydostasien. Men idag är utbredningen begränsad till bergsskogarna i det inre av Kina, i provinserna Sichuan, Shaanxi och Gansu.

På 1970- och 1980-talen var arten mycket hårt trängd och hotad av tjuvjakt och skogsskövling. Sedan dess har dock läget förbättrats avsevärt och idag finns cirka 1 864 pandor i det vilda,

Källa: IUCN, WWF

Det var vid sitt senaste världsmöte för några dagar sedan som Internationella naturvårdsunionen (IUCN) flyttade jättepandan från kategorin "starkt hotad" till "sårbar" på den globala rödlistan över hotade arter.

Detta var ett stort steg. IUCN hänvisade till att jättepandan ökat i antal under flera år. Den senaste inventeringen visar att det nu finns 1 864 pandor i det vilda, en ökning med 17 procent sedan 2003. Men arten är en ikon i naturkretsar och inte vilken art som helst. Många är tveksamma till beslutet.

– Det var fel. Det var för tidigt att ta det steget. Jättepandan är evolutionärt unik, säger Allan Carlson på svenska WWF.

Riskerar dö ut

Även naturskyddsförvaltningen i Kina är negativa till beslutet. På tisdagen besökte kinesiska pandaexperter Stockholm och redogjorde för läget.

– Vi är optimistiska, men artens framtid är långtifrån säkrad, säger Wan Hui, chef för WWF:s pandaprogram i Kina.

Hon påpekar att populationen i Kina är uppsplittrad på många delpopulationer som är isolerade från varandra. Av dessa är 24 stycken så små att de inte är livskraftiga på lång sikt. De kommer att dö ut om de inte återfår kontakten med andra grupper.

– Vi arbetar för att skapa korridorer av skog och bambu mellan grupperna, och skapa fler livsmiljöer. Det är där vårt fokus ligger just nu, säger Wan Hui.

Vägar och turister

Hoten är flera. Den ekonomiska tillväxten i Kina har nått även pandornas områden. Det har inneburit fler vägar och mer störningar. Storskalig turism är också ett hot. Däremot är inte skogsbruket längre något problem sedan Kina förbjudit avverkning i naturskogar.

I dagsläget omfattar pandornas livsmiljöer nästan 26 000 kvadratkilometer, varav 54 procent, 14 000 kvadratkilometer, är skyddade i naturreservat.

– Målet nu måste vara att säkra de områden som saknar skydd. De är ganska illa fragmenterade, men i de flesta fall rör det sig om äkta urskogar, säger Allan Carlson.