Fakta: Terroristdomarna i Göteborg

Vid en husrannsakan i ett annat ärende hittades en film som visar hur två män får halsarna avskurna. Filmen tros ha tagits utanför staden Aleppo i Syrien våren 2013.

Två män, 30 respektive 32 år gamla, bosatta i Göteborg åtalades för terroristbrott alternativt folkrättsbrott och mord. De dömdes båda för terroristbrott.

– Målet kommer att handläggas här, säger Hanna Jansson på Svea hovrätt.

Ralf G Larsson tillträdde presidentskapet i hovrätten så sent som i går men han satt domare i Göteborgs tingsrätt när en 32- och en 30-åring dömdes för terroristbrott i Syrien våren 2013, den första domen i sitt slag i Sverige.

Överklagat domarna

Bakgrunden till att förhandlingarna flyttas till Svea hovrätt är att bägge de dömdas försvarare, som båda överklagat domarna, också anser att Ralf G Larsson påverkades så starkt av bilder som visades under rättegången att de i sin inlaga ansåg att rättegången bör tas om.

– Varje kväll när jag lagt mig har jag sett ett huvud som hänger i luften, sade Ralf G Larsson till TT i samband med att domen meddelades.

32-åringens advokat Lars Salkola ställde frågan om hur objektiv man kan vara dagen efter då man ska bedöma klienternas inblandning.

– Det finns en risk att rätten inte varit objektiv.

Beslut om några dagar

I första hand ska Svea hovrätt nu ta ställning till om målet ska återförvisas till tingsrätten och därmed en ny rättegång. Beslut om detta kommer om några dagar.

Om så inte sker kommer hovrättsförhandlingarna att hållas i säkerhetssalen vid Södertörns tingsrätt de två första dagarna i februari.

Rent formellt ligger målet kvar hos hovrätten för Västra Sverige.