Fakta: Omstridd kirurg

Kirurgen Paolo Macchiarini gjorde sig ett namn, bland annat via publiceringar i den vetenskapliga tidskriften Lancet, efter att ha transplanterat konstgjorda luftstrupar. Tre av operationerna gjordes vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men flera patienter dog och snart uppstod misstankar om forskningsfusk. Det visade sig också att Paolo Macchiarini inte hade sökt om etiskt tillstånd.

Den oberoende utredning som först tillsattes bekräftade misstankarna, men KI:s rektor Anders Hamsten valde att bortse från utredarens slutsats och friade i fjol kirurgen från fuskmisstankarna. Det faktum att etiska tillstånd saknades förklarades med att operationerna var att betrakta som sjukvård, inte forskning, trots att dessa publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Sedan dess har en ny utredning tillsatts. Den ska ledas av juristen Sten Heckscher. Även Karolinska universitetssjukhuset ska tillsätta en utredning.

En brottsutredning pågår också mot kirurgen, som misstänks för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

Karin Röding, statssekreterare hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var involverad i processen när Paolo Macchiarini rekryterades till Karolinska institutet hösten 2010.

Röding var då institutets universitetsdirektör och deltog när beslutet om Macchiarinis anställning fattades.

Trots sin tidigare tjänst har Röding deltagit i regeringens hantering av frågan.

"Jag anser inte att jäv förelåg eftersom jag inte deltog i beslutet eller i beredningen på ett sådant sätt som påverkade bedömningen av gästprofessorns vetenskapliga meriter. Min uppgift var att bevittna att rätt person skrev under beslutet", skriver Karin Röding i en kommentar till TT.

Kliver åt sidan

I slutet av januari – efter att ytterligare tveksamheter kring ärendet framkommit och avgångskrav riktats mot KI:s rektor Anders Hamsten – var Röding den som å regeringens vägnar kontaktade Hamsten för att förhöra sig om KI:s hantering av affären. Efter samtalet uppgav forskningsministern för TT att hon hade fortsatt förtroende för rektorn.

På torsdagen, efter att TT sökt Röding, meddelade statssekreteraren att hon inte längre kommer att jobba med frågan.

"För att det inte ska finnas minsta lilla misstanke om att min tidigare anställning vid KI påverkar Utbildningsdepartementets agerande väljer jag att tills vidare inte delta i departementets beredningar kopplade till KI", skriver Röding.

"Förfärlig soppa"

Juristen Sten Heckscher har fått i uppdrag att utreda skandalen – "i hela dess vidd", som han själv uttrycker saken.

Det innebär att regeringens representant i kontakterna med KI själv kan komma att hamna under Heckschers förstoringsglas.

Ministern vill inte kommentera, men Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och tidigare ordförande i forskningsetikkommittén, säger:

– Det här är ju en förfärlig soppa. Viss form av jäv ligger ju i det här, helt klart. Leijonborg sitter ju också med händerna i syltburken. Styrelsens roll i den här affären måste också utredas.

"Flytta utredningen"

Bengt Gerdin, som var den som utredde misstankarna om forskningsfusk, anser också att styrelsen bör granskas.

– Det skulle ju ha varit ministern som beställde utredningen, inte Leijonborg, eftersom det innebär att styrelsens roll inte kommer att granskas.

Kungliga vetenskapsakademien (KVA) meddelade på torsdagen att den kräver att utredningen om forskningsfusk återupptas och förs över från Karolinska institutet till Centrala etikprövningsnämnden.