Fakta: Avvisningsskandalen

Egyptiern Ahmed Agiza och landsmannen Mohammad Alzery avvisades i december 2001 efter ett regeringsbeslut. Säpo överlämnade dem till CIA-agenter på Bromma flygplats. De då terrormisstänkta männen flögs till Kairo efter att ha blivit drogade, försedda med huvor, blöjor och bojor. I Egypten väntade tortyr och fängelse.

Sverige har fått sträng kritik från FN och en lång rad människorättsorgan på grund av avvisningen. Även KU och JO har kritiserat den dåvarande regeringen.

Ahmed Agiza fick permanent uppehållstillstånd och återvände 2012 till Sverige.

Justitiekanslern (JK) avslår en begäran från Ahmed Agiza – en av de två så kallade Egyptenavvisade – om livränta 39 000 kronor i månaden fram till allmänna pensionsåldern och därefter 60 procent av beloppet livet ut.

JK beslutade 2008 om ett skadestånd på drygt tre miljoner kronor till Ahmed Agiza som ersättning för bland annat personskada och ideell skada. Kravet på livränta motiveras med att han efter tortyren i egyptiskt fängelse lider av somatiska (kroppliga) som psykiska besvär som omöjliggör förvärvsarbete. Enligt begäran är arbetsoförmågan en direkt följd av att Sverige felaktigt avvisade honom.

"Den ytterligare skada som han nu begär ersättning för faller dock inte under Sveriges ansvar eller jurisdiktion, vilket också konstaterades redan i samband med förlikningen 2008", skriver JK Anna Skarhed i sitt avslagsbeslut.