Polisen i Skåne får kritik av justitieombudsmannen (JO) för att ha fotograferat ett antal personer utan rättsligt stöd i samband med en demonstration.

Händelsen inträffade när Sverigedemokraterna höll ett torgmöte på Gustav Adolfs torg i Malmö i samband med EU-valet den 24 maj 2014. Några motdemonstranter omhändertogs av polisen och fotograferades, men polisen får inte fota av en person under ett tvångsingripande, skriver JO i sitt beslut.

JO skriver även att "det är inte godtagbart att det hos vissa befattningshavare tycks ha saknats kunskap om när det är tillåtet att fotografera en enskild mot dennes vilja".

Polisen i Skåne ska nu informera och utbilda sin personal för att förbättra kunskapen om när fotografering är tillåtet.