"Jag vet inte ditt namn – men tack vare dig vet jag att hjältar cyklar", skriver Biden i brevet, som bland annat publicerats av The Independent.

Det var i januari 2015 som 20-årige Brock Turner förgrep sig på en utslagen och okontaktbar kvinna bakom en container i samband med en fest på Stanforduniversitetet i Kalifornien i USA. När de två svenskarna Carl-Fredrik Arndt och Peter Jonsson cyklade förbi upptäckte de vad som hände och konfronterade Turner. Han försökte fly, men stoppades och hölls fast av svenskarna till dess att polisen kom.

Den amerikanske vicepresidenten skriver att svenskarna – en masterstudent och en doktorand – gjorde det de instinktivt visste var rätt.

"De sade inte 'det är inte mitt problem'. De brydde sig inte om de sociala eller säkerhetsmässiga konsekvenserna av att ingripa", fortsätter Biden.

Brock Turner har nu dömts till sex månaders fängelse. I sitt anförande i rätten vände sig den 23-åriga kvinnan direkt till honom: "Du tog mitt värde, min integritet, min energi, min tid, min säkerhet, min intimitet, mitt självförtroende, min egen röst, tills nu. Jag är en människa som fått men för livet."