En jordbävning med magnituden 6,3 har inträffat utanför önationen Tongas kust, rapporterar den amerikanska geologiska myndigheten USGS. Skalvet hade sitt epicentrum ute i havet omkring 34 mil väster om den lilla ön i södra Stilla havet.

Hittills finns inga indikationer på att skalvet har utlöst en flodvåg, enligt det Hawaiibaserade tsunamivarningscentret PTWC.