Fakta: Vanligt med militärkupper

Militären har länge varit en stark maktfaktor i Thailand och flera gånger ingripit i politiken . Den senaste militärkuppen som inträffade 2014 var den 12:e där militären lyckades ta makten.

Författningen som thailändarna nu sagt ja till är den 20:e sedan det kungliga enväldet störtades i början av 1930-talet.

I Thailand finns två stora politiska block: de så kallade gulskjortorna och rödskjortorna, efter färgen på de kläder anhängarna bär under gatudemonstrationer. Maktkampen mellan de bägge har präglat politiken i Thailand i över ett decennium.

Gulskjortorna stöder Demokratiska partiet, ett av Thailands två stora partier. Rödskjortorna stöder den landsflyktige förre premiärministern och miljardären Thaksin Shinawatra och partiet För Thailand.

Källa: AFP

När mer än 90 procent av rösterna hade räknats hade ja-sidan en ointaglig ledning: Drygt 61 procent mot nej-sidans knappt 38 procent. Valdeltagandet stannade på skrala 55 procent, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Resultatet är inte särskilt förvånande eftersom militärjuntan har kontrollerat hela processen, menar Niklas Sjögren, utrikesreporter på Sveriges Television och tidigare Asienkorrespondent med bas i Thailand.

– Framför allt har de kvävt all form av debatt och möjligheter att agitera och samla röster emot förslaget, säger han till TT.

Inte demokratisk process

Juntans agerande har kritiserats av bland annat FN och EU. Att inte öppet få argumentera för eller emot ett förslag gör folkomröstningen demokratiskt stympad.

– Det är flera utländska bedömare som kallar det så, att det inte är en demokratisk process i den mening det måste vara för att kunna kalla det en folkomröstning, säger Niklas Sjögren.

Reuters har intervjuat militärer som ger den samstämmiga bilden att ett huvudsyfte med den nya författningen är att göra de militärkupper Thailand regelbundet drabbats av onödiga. Militären ska få ett stabiliserande – läs: större – inflytande över politiken, och därmed ska drastiska maktövertaganden undvikas.

Mjuk militärkupp

Det är naturligtvis ett perspektiv som passar militärjuntan, som med förslaget får en konstitutionell möjlighet att ta över makten utan att kalla det en kupp.

– En nyinrättad grupp med militärer och andra utnämnda kommer att ha rätt att ta makten från politikerna. Det blir en sorts lagstadgad mjuk militärkupp om man vill se det så, säger Niklas Sjögren.

I den nya konstitutionen kommer också den historiskt sett folkvalda senaten att stå helt under militärens och etablissemangets kontroll och bli en överrock till det folkvalda parlamentet.

Kommer inte att hålla

På kort sikt kan resultatet i folkomröstningen få en stabiliserande effekt i Thailand, i meningen att det inte blir några gatustrider och demonstrationer, tror Niklas Sjögren.

– Men på lång sikt är det inte hållbart, eftersom thailändare precis som folk i allmänhet suktar efter att välja sina ledare fullt ut – inte bara delvis eller inte alls, som det är just nu, säger han.

– På kort sikt kan du lägga ett lock på en kokande gryta, men det kommer inte att hålla hur länge som helst.

Det slutliga resultatet i folkomröstningen offentliggörs på onsdag.