Fakta: Breiviks rättegång

Anders Behring Breivik, dömd för att i juli 2011 att ha mördat 77 människor på Utøya och i regeringskvarteren i Oslo, har stämt norska staten.

Breivik, som också fälldes för terrorbrott, hävdar att behandlingen av honom i fängelset är ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Konventionen förbjuder "omänsklig eller förnedrande behandling".

Breivik anser att han ska ha rätt att bilda ett nationalistiskt parti och ha kontakt med "konservativa" vänner. Kontrollen av hans post har en omfattning som enligt honom förhindrar detta. Kriminalvårdens användning av isolering strider också mot mänskliga rättigheter, enligt Breivik.

Den norska justitiekanslern, Regjeringsadvokaten, har tillbakavisat anklagelserna.

Rättegången har av säkerhetsskäl hållits i en gymnastiksal på fängelset i Skien där Brevik avtjänar ett 21-årigt straff.

Fakta: Huvudpersonerna

Anders Behring Breivik, dömd för massmord och terrorbrott.

Øystein Storrvik, Breiviks advokat.

Marius Emberland och Adele Matheson Mestad, jurister vid Regjeringsadvokaten (Norges justitiekansler)

Helen Andenæs Sekulic, domare.

Statens jurist Adele Matheson Mestad påminde i sin plädering på fredagen om att Brevik under första rättegångsdagen gjort nazisthälsning. Hon påpekade också på att han använt rättegången till att försvara högerextrem ideologi.

– Det avslöjar att Breivik är ute efter något helt annat än det han ger uttryck för i sin stämningsansökan. Det är ingen bruten man, plågad av isolering, vi möter här utan samma ideologiskt styrda narcissist som vi har sett tidigare, sade hon.

Sedan summerade juristen den norska statens position:

– Anders Behring Brevik varken är eller har varit föremål för nedvärderande eller omänsklig behandling enligt människorättskonventionen, sade Mestad.

Brevik, iklädd mörk kostym och vit skjorta, skakade på huvudet under stora delar av hennes plädering. Hans advokat Øystein Storrvik hade dessförinnan krävt att Norge ska fällas för brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.